Catalog numberProduct namePriceSize 
PAG175Hu01-100ug100ug-Anti-Dedicator Of Cytokinesis 1 (DOCK1)500 €100ug View
PAG182Hu01-100ug100ug-Anti-Dedicator Of Cytokinesis 2 (DOCK2)500 €100ug View
PAG184Hu01-100ug100ug-Anti-Dedicator Of Cytokinesis 4 (DOCK4)500 €100ug View
PAB805Hu02-100ug100ug-Anti-High Molecular Weight Kininogen (HMWK)482 €100ug View
PAB805Hu01-100ug100ug-Anti-High Molecular Weight Kininogen (HMWK)482 €100ug View
PAB805Mu01-100ug100ug-Anti-High Molecular Weight Kininogen (HMWK)492 €100ug View
PAB805Ra01-100ug100ug-Anti-High Molecular Weight Kininogen (HMWK)512 €100ug View
PAG202Hu01-100ug100ug-Anti-Oxidative Stress Induced Growth Inhibitor 1 (OSGIN1)500 €100ug View
PAG175Hu01-200ug200ug-Anti-Dedicator Of Cytokinesis 1 (DOCK1)-polyclonal Antibody710 €200ug View
PAG182Hu01-200ug200ug-Anti-Dedicator Of Cytokinesis 2 (DOCK2)-polyclonal Antibody710 €200ug View
PAG184Hu01-200ug200ug-Anti-Dedicator Of Cytokinesis 4 (DOCK4)-polyclonal Antibody710 €200ug View
PAB805Hu02-200ug200ug-Anti-High Molecular Weight Kininogen (HMWK)-polyclonal Antibody681 €200ug View
PAB805Hu01-200ug200ug-Anti-High Molecular Weight Kininogen (HMWK)-polyclonal Antibody681 €200ug View
PAB805Mu01-200ug200ug-Anti-High Molecular Weight Kininogen (HMWK)-polyclonal Antibody697 €200ug View
PAB805Ra01-200ug200ug-Anti-High Molecular Weight Kininogen (HMWK)-polyclonal Antibody729 €200ug View
PAG202Hu01-200ug200ug-Anti-Oxidative Stress Induced Growth Inhibitor 1 (OSGIN1)-polyclonal Antibody710 €200ug View
PAG175Hu01Anti-Dedicator Of Cytokinesis 1 (DOCK1)-Rabbit polyclonal Antibody255 €10ug View
PAG182Hu01Anti-Dedicator Of Cytokinesis 2 (DOCK2)-Rabbit polyclonal Antibody255 €10ug View
PAG184Hu01Anti-Dedicator Of Cytokinesis 4 (DOCK4)-Rabbit polyclonal Antibody255 €10ug View
PAB805Hu02Anti-High Molecular Weight Kininogen (HMWK)-Rabbit polyclonal Antibody250 €10ug View
PAB805Hu01Anti-High Molecular Weight Kininogen (HMWK)-Rabbit polyclonal Antibody250 €10ug View
PAB805Mu01Anti-High Molecular Weight Kininogen (HMWK)-Rabbit polyclonal Antibody253 €10ug View
PAB805Ra01Anti-High Molecular Weight Kininogen (HMWK)-Rabbit polyclonal Antibody259 €10ug View
PAG202Hu01Anti-Oxidative Stress Induced Growth Inhibitor 1 (OSGIN1)-Rabbit polyclonal Antibody255 €10ug View
SEG183HuELISA Kit for Dedicator Of Cytokinesis 3 (DOCK3)850 €1 View
SEG184HuELISA Kit for Dedicator Of Cytokinesis 4 (DOCK4)850 €1 View
SEB805HuELISA Kit for High Molecular Weight Kininogen (HMWK)815 €1 View
SEB805MuELISA Kit for High Molecular Weight Kininogen (HMWK)870 €1 View
SEB177HuELISA Kit for Low Molecular Weight Kininogen (LMWK)815 €1 View
SEG202HuELISA Kit for Oxidative Stress Induced Growth Inhibitor 1 (OSGIN1)850 €1 View
HEB805MuHigh Sensitive ELISA Kit for High Molecular Weight Kininogen (HMWK)902 €1 View
PAG175Hu01-20ugRabbit polyclonal-Anti-Dedicator Of Cytokinesis 1 (DOCK1)-20ug290 €20ug View
PAG175Hu01-50ugRabbit polyclonal-Anti-Dedicator Of Cytokinesis 1 (DOCK1)-50ug Antibody395 €50ug View
PAG182Hu01-20ugRabbit polyclonal-Anti-Dedicator Of Cytokinesis 2 (DOCK2)-20ug290 €20ug View
PAG182Hu01-50ugRabbit polyclonal-Anti-Dedicator Of Cytokinesis 2 (DOCK2)-50ug Antibody395 €50ug View
PAG184Hu01-20ugRabbit polyclonal-Anti-Dedicator Of Cytokinesis 4 (DOCK4)-20ug290 €20ug View
PAG184Hu01-50ugRabbit polyclonal-Anti-Dedicator Of Cytokinesis 4 (DOCK4)-50ug Antibody395 €50ug View
PAB805Hu02-20ugRabbit polyclonal-Anti-High Molecular Weight Kininogen (HMWK)-20ug283 €20ug View
PAB805Hu01-20ugRabbit polyclonal-Anti-High Molecular Weight Kininogen (HMWK)-20ug283 €20ug View
PAB805Mu01-20ugRabbit polyclonal-Anti-High Molecular Weight Kininogen (HMWK)-20ug287 €20ug View
PAB805Ra01-20ugRabbit polyclonal-Anti-High Molecular Weight Kininogen (HMWK)-20ug295 €20ug View
PAB805Hu02-50ugRabbit polyclonal-Anti-High Molecular Weight Kininogen (HMWK)-50ug Antibody382 €50ug View
PAB805Hu01-50ugRabbit polyclonal-Anti-High Molecular Weight Kininogen (HMWK)-50ug Antibody382 €50ug View
PAB805Mu01-50ugRabbit polyclonal-Anti-High Molecular Weight Kininogen (HMWK)-50ug Antibody389 €50ug View
PAB805Ra01-50ugRabbit polyclonal-Anti-High Molecular Weight Kininogen (HMWK)-50ug Antibody403 €50ug View
PAG202Hu01-20ugRabbit polyclonal-Anti-Oxidative Stress Induced Growth Inhibitor 1 (OSGIN1)-20ug290 €20ug View
PAG202Hu01-50ugRabbit polyclonal-Anti-Oxidative Stress Induced Growth Inhibitor 1 (OSGIN1)-50ug Antibody395 €50ug View
PAG175Hu01-1mgRabbit, Anti-Dedicator Of Cytokinesis 1 (DOCK1)-Polyclonal antibody1550 €1mg View
PAG182Hu01-1mgRabbit, Anti-Dedicator Of Cytokinesis 2 (DOCK2)-Polyclonal antibody1550 €1mg View
PAG184Hu01-1mgRabbit, Anti-Dedicator Of Cytokinesis 4 (DOCK4)-Polyclonal antibody1550 €1mg View
PAB805Hu02-1mgRabbit, Anti-High Molecular Weight Kininogen (HMWK)-Polyclonal antibody1478 €1mg View
PAB805Hu01-1mgRabbit, Anti-High Molecular Weight Kininogen (HMWK)-Polyclonal antibody1478 €1mg View
PAB805Mu01-1mgRabbit, Anti-High Molecular Weight Kininogen (HMWK)-Polyclonal antibody1518 €1mg View
PAB805Ra01-1mgRabbit, Anti-High Molecular Weight Kininogen (HMWK)-Polyclonal antibody1598 €1mg View
PAG202Hu01-1mgRabbit, Anti-Oxidative Stress Induced Growth Inhibitor 1 (OSGIN1)-Polyclonal antibody1550 €1mg View
RPG175Hu01Recombinant Dedicator Of Cytokinesis 1 (DOCK1)314 €10ug View
RPG175Hu01Recombinant Dedicator Of Cytokinesis 1 (DOCK1)2610 €410 View
RPG182Hu01Recombinant Dedicator Of Cytokinesis 2 (DOCK2)310 €10ug View
RPG182Hu01Recombinant Dedicator Of Cytokinesis 2 (DOCK2)2550 €400 View
RPG184Hu01Recombinant Dedicator Of Cytokinesis 4 (DOCK4)314 €10ug View
RPG184Hu01Recombinant Dedicator Of Cytokinesis 4 (DOCK4)2610 €410 View
RPB805Hu01Recombinant High Molecular Weight Kininogen (HMWK)326 €10ug View
RPB805Hu02Recombinant High Molecular Weight Kininogen (HMWK)326 €10ug View
RPB805Mu01Recombinant High Molecular Weight Kininogen (HMWK)333 €10ug View
RPB805Ra01Recombinant High Molecular Weight Kininogen (HMWK)344 €10ug View
RPB805Hu01Recombinant High Molecular Weight Kininogen (HMWK)2790 €440 View
RPB805Hu02Recombinant High Molecular Weight Kininogen (HMWK)2790 €440 View
RPB805Mu01Recombinant High Molecular Weight Kininogen (HMWK)2898 €458 View
RPB805Ra01Recombinant High Molecular Weight Kininogen (HMWK)3066 €486 View
RPG202Hu01Recombinant Oxidative Stress Induced Growth Inhibitor 1 (OSGIN1)330 €10ug View
RPG202Hu01Recombinant Oxidative Stress Induced Growth Inhibitor 1 (OSGIN1)2850 €450 View